Dịch vụ báo cáo thuế tuân thủ quy định pháp luật về thuế - ketoanvina.vn

Thứ năm - 29/09/2022 15:52

Lập báo cáo thuế là một trong những công việc quan trọng mà nhân viên kế toán ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu kỹ hơn về dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và một số lưu ý khi lập báo cáo thuế bằng Hóa đơn điện tử nhé!


Báo cáo thuế là gì?

Lập báo cáo thuế là hoạt động kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. Đây được coi là cầu nối để cơ quan thuế nắm bắt chung tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

 

Vì vậy, đối với mỗi doanh nghiệp, việc xác định loại tờ khai, thời hạn nộp tờ khai, thời hạn nộp thuế khi phát sinh là vô cùng quan trọng.
 


Doanh nghiệp phải nộp những loại thuế nào hàng tháng?

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT sẽ phải nộp các chứng từ sau:

Thuế GTGT

Khai báo theo phương pháp khấu trừ:

-Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

-Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu 01-1/GTGT

-Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT

-Các phụ lục khác kèm theo nếu có

 

Khai thuế theo phương pháp trực tiếp:

-Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT

-Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT

-Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT


Thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN (Doanh nghiệp trả lương).

Tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN (DN nộp tiền đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán).


Trường hợp trong tháng có số thuế TNCN phải nộp trên 50 triệu đồng thì thực hiện kê khai theo tháng; nếu không thì không phải khai báo:

-Báo cáo thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN và Tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc các tờ khai 01/KK-TNCN và 01/KK-XS áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp

-Báo cáo thuế TTĐB theo mẫu 01/TTĐB kèm theo Bảng kê mặt hàng, đơn bán hàng theo mẫu 01-1/TTĐB và Bảng kê số thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB.

-Khai thuế tài nguyên môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01-TAIN và mẫu 01/TBVMT.
 


Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:


Kê khai thuế GTGT tháng/quý

Chậm nhất là ngày 30 của tháng ngay sau khi kết thúc quý báo cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo quý và chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng báo cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng.
 

Việc xác định nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng hay theo quý là tự đăng ký vào đầu năm tài chính. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc lựa chọn kỳ báo cáo thuế GTGT theo quý đang được sử dụng nhiều hơn.

 

Thời hạn nộp thuế GTGT (nếu có) là thời hạn kê khai thuế GTGT cuối cùng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

 

Lưu ý: Trong kỳ nếu không phát sinh tình hình sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nhưng nếu doanh nghiệp của bạn chưa lập thông báo phát hành hóa đơn thì không phải lập loại tờ khai này.


Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý


Từ ngày 15/11/2014, theo quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nhưng vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính nếu tự xác định được số thuế TNDN đã tạm nộp.

 

Kết thúc năm tài chính, nếu số thuế TNDN trên báo cáo quyết toán thuế TNDN > 20% số thuế TNDN tạm tính của 4 quý trong năm cộng lại thì doanh nghiệp sẽ bị phạt chậm nộp số thuế TNDN đối với phần chênh lệch. 20% này.


Kê khai thuế TNCN tháng/quý


Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì tờ khai thuế TNCN sẽ tự động kê khai theo quý.

 

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì số thuế TNCN đã tạm nộp được xem xét để xác định số thuế TNCN kê khai theo tháng, quý.

-Trường hợp 1: Nếu số thuế TNCN đã tạm nộp trong tháng < 50.000.000 đồng (dưới 50 triệu đồng) thì thực hiện khai theo quý.

-Trường hợp 2: Nếu số thuế TNCN đã tạm nộp > 50.000.000 đồng (lớn hơn 50 triệu đồng) thì thực hiện khai theo tháng.
 

Việc xác định kỳ kê khai như trên sẽ được xác định một lần vào tháng đầu tiên của năm tài chính.
 

 

Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Ngoại trừ tháng 1, tháng 2, tháng 3 có sự khác biệt trong cách lập báo cáo thuế, các tháng còn lại bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây:


Kỳ báo cáo thuế tháng 1


Khai thuế kỳ 12 tháng bao gồm: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN thông thường, tờ khai thuế môn bài (nếu có), tờ khai thuế tài nguyên.

 

Thuế GTGT: Tờ khai theo mẫu 01/GTGT

 

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT, Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT, giải trình bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu 01-KHBS, Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT và Bảng kê số thuế GTGT đã nộp doanh thu kinh doanh xây lắp, bán hàng ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

 

Cần lập tờ khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB, Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB theo mẫu 01-1/TTĐB, Bảng kê số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) theo mẫu 01-2/ TTĐB.

 

Thuế tài nguyên (nếu có)

-Khai theo mẫu 01/TAIN hoặc mẫu 02/TAIN.

-Thuế thu nhập cá nhân thông thường

-Tờ khai thuế TNCN khấu trừ tại nguồn theo mẫu 01/TNCN, mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%), mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%)

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm trước

-Khai nộp thuế TNDN tạm tính quý 4 năm trước (chỉ cần nộp thuế)

 

Các loại thuế cần kê khai nộp hàng năm: 

 

Thuế môn bài (Nếu vốn đăng ký của doanh nghiệp không thay đổi so với năm trước thì không phải nộp), thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có) .

 

Tờ khai bao gồm:

-Tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

-Tờ khai thuế nhà đất mẫu 01/NĐAT

-Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp mẫu 01/SDNN.

 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai: chậm nhất là ngày 30/01.


Kỳ báo cáo thuế tháng 2


Lập tờ khai thuế tháng 1 với các loại thuế sau:

-Thuế GTGT

-Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

-Thuế tài nguyên (nếu có)

-Thuế TNCN thường xuyên

 

Hồ sơ khai thuế sẽ bao gồm các chứng từ, kê khai và thực hiện tương tự như hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 12 năm trước.

 

Thời hạn nộp hồ sơ khai và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 20/02. Ngoài ra phải lập báo cáo thanh quyết toán hóa đơn sử dụng hóa đơn của năm trước theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư 120/2002. /TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC. Hạn nộp hồ sơ là ngày 25 tháng 2.

Kỳ báo cáo thuế tháng 3

Tờ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 2 theo tờ khai thuế tháng 1.


Thời hạn khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 20/3.]

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm nay theo mẫu trong phần mềm HTKK 3.2.4. Hạn nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 4.

-Thuế GTGT hàng năm được tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ).

-Thuế TNDN

-Thuế thu nhập cá nhân thông thường

-Thuế tài nguyên nếu có

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC).

 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần quyết toán thuế năm trước bao gồm:

-Thuế GTGT được tính theo phương pháp trực tiếp trên tờ khai GTGT mẫu số 04/GTGT.

-Tờ khai thuế TNDN mẫu 03/TNDN, BCTC năm, các phụ lục kèm theo tờ khai tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp.

-Thuế TNCN

-Thuế tài nguyên theo mẫu 03/TAIN

 

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, khai thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12.

 

Kê khai thuế các tháng còn lại

-Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo như tháng 1, tháng 2, tháng 3

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý này kê khai và nộp trước ngày 20 của quý sau

-Tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý này sẽ được kê khai và nộp chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo.


Những lưu ý khi lập báo cáo thuế tháng, quý

Để báo cáo thuế của doanh nghiệp được rõ ràng và chi tiết hơn, kế toán khi lập báo cáo cần lưu ý những nội dung sau:

-Sắp xếp thứ tự hóa đơn bán hàng theo quy trình ngày.

-Phân biệt rõ ràng hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ hay tài sản trong quá trình nhập liệu vào phần mềm kế toán.

-Chuẩn bị bản sao biên lai trong trường hợp mất mát không thể hủy bỏ.

-Thực hiện kê khai, hạch toán hàng tháng trên phần mềm kế toán và kiểm tra, chỉnh sửa trước khi xuất dữ liệu.

-Xử lý các vấn đề phát sinh trong bảng cân đối kế toán.

-Quyết toán thuế TNDN trước để đối chiếu với số thuế TNDN chênh lệch.
​​​​​​​


Các công việc dịch vụ báo cáo thuế cần thực hiện

Báo cáo thuế hàng tháng

-Lập và nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng

-Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng

-Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính

-Nhập hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán để làm sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng.


Báo cáo thuế quý

-Báo cáo thuế GTGT hàng quý;

-Báo cáo thuế TNCN hàng quý;

-dự toán thuế TNDN quý (không phải nộp thuế);

-Thông báo phát hành hóa đơn;

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.


Lợi ích khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế do ketoanvina.vn  cung cấp, Quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:


Trình độ chuyên môn cao

 

Thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc  là đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ , uy tín, chất lượng tại TP.HCM. ketoanvina.vn hiểu rằng trình độ và năng lực của nhân viên chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hoàn toàn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.

 

Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của các đơn vị bên ngoài, Quý khách hoàn toàn yên tâm về năng lực và nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ công việc.

 

Trong những tình huống phát sinh hoặc khó giải quyết, họ hoàn toàn có khả năng xử lý để 

mang đến cho bạn sự an tâm và tin tưởng.

 

Hơn nữa, họ cũng là người cập nhật nhanh các luật, thông tư mới, giúp doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi của nhà nước.


Đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong công việc

 

So với việc quản lý một nhân viên kế toán thì sử dụng dịch vụ báo cáo thuế có tính ổn định và đảm bảo tiến độ công việc cực cao, khi sử dụng các dịch vụ này bạn sẽ không còn lo lắng khi nhân viên nghỉ việc, nhân viên chưa thành thạo hoặc nhân viên bận đột xuất.

 

Hạn chế tối đa rủi ro cũng như sai sót trong công việc. Đảm bảo hiệu quả và mang lại kết quả nhất định. Hơn nữa, điều này còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên.... và bạn có một đội ngũ nhân sự chất lượng cao từ một công ty dịch vụ.


Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế bên ngoài, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc thực hiện các công việc ngoài chuyên ngành, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

 

Tất nhiên, dịch vụ báo cáo thuế là đơn vị bên ngoài, giúp bạn tinh gọn hoạt động kinh doanh và tiết kiệm nhiều chi phí đầu tư trang thiết bị làm việc, phòng ốc, v.v.

 

Chi phí để tuyển dụng một kế toán viên có trình độ chuyên môn cao làm báo cáo thuế không hề thấp, chưa kể những kế toán trưởng, kế toán tổng hợp có kinh nghiệm trong ngành còn cao hơn rất nhiều.

 

Vì vậy, đối với những doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp thường xuyên làm báo cáo thuế thì sử dụng dịch vụ báo cáo thuế trọn gói là giải pháp vô cùng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

Báo cáo thuế là công việc đòi hỏi người có chuyên môn cao, tay nghề vững vàng và sự tận tâm sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa mọi sai sót trong quá trình làm việc với những “ẩn số”. 

 

Vì vậy, các yếu tố về năng lực chuyên môn, kỹ năng, thái độ làm việc và khả năng xử lý các vấn đề phát sinh là tiêu chí hàng đầu giúp bạn lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế đảm bảo kê khai thuế tốt.

 

Và yếu tố giá cả mới là yếu tố cuối cùng để bạn quyết định lựa chọn doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế có liên quan mật thiết đến sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp nên bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ báo cáo nào. 

Quy trình cung cấp dịch vụ báo cáo thuế tại ketoanvina.vn

ketoanvina.vn luôn tôn trọng thời gian của khách hàng. Làm việc có kế hoạch là thực sự cần thiết để mang lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng.

 

Với nhiều  năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về hệ thống kế toán, tài chính và quản trị rủi ro phù hợp nhất cho từng loại hình doanh nghiệp và phương thức vận hành khác nhau nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. .

 

Sau đây là quy trình làm việc cụ thể của dịch vụ kế toán tại ketoanvina.vn:


Nhận và kiểm tra chứng từ kế toán

-Hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, sổ ngân hàng, bảng lương và các chứng từ liên quan khác.

-Rà soát, kiểm tra hồ sơ để phản hồi cho doanh nghiệp những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung.

-Đối chiếu chứng từ và lập sổ sách kế toán.


Kê khai, báo cáo thuế theo quy định

-Lập tờ khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tạm tính thu nhập, tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

-Nộp và quyết toán thuế cho doanh nghiệp đúng quy định.


Quyết toán năm

-ketoanvina.vn căn cứ đầy đủ các hóa đơn chứng từ hợp lệ trong năm để hạch toán, cân đối thu chi sao cho hợp lý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán năm.

-Sau khi ketoanvina.vn lập báo cáo quyết toán năm, kế toán sẽ in sổ chi tiết và sổ nhật ký tổng hợp, phiếu thu, chi, xuất nhập tồn,… và hoàn tất việc chốt sổ đăng ký kinh doanh. Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ cách lưu sổ sách, truy xuất dữ liệu khi doanh nghiệp cần.


Hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh khác

-ketoanvina.vn tư vấn cho doanh nghiệp giảm số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.

-Cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn và cùng doanh nghiệp đưa ra các giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời, hiệu quả nhất.

-Khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế, ketoanvina.vn sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan thuế để giải quyết vướng mắc.

-Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế của doanh nghiệp.

-Với những thông tin mà ketoanvina.vn chia sẻ trên đây hi vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về các dịch vụ tiếp theo

-Kế toán tổng hợp và dịch vụ kế toán giá rẻ, kế toán trọn gói. Nếu bạn vẫn còn có bất kỳ câu hỏi về điều này, bạn được chào đón


Cam kết dịch vụ

-Tư vấn, đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo thuế chuyên nghiệp.

-Không phát sinh chi phí.

-Được thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp và đúng pháp luật.

-Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước.
​​​​​​​


Lời kết

Trên đây là toàn bộ nội dung ketoanvina.vn gửi đến bạn đọc để giới thiệu về dịch vụ báo cáo thuế. Hi vọng thông qua nội dung trên, các bạn kế toán của mỗi doanh nghiệp có thể thực hiện đúng và chính xác phần việc báo cáo của công ty, doanh nghiệp mình.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.vn

Website: ketoanvina.vn

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Nguồn tin: quynhlien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây