Thành lập công ty kế toán cần lưu ý những gì ?

Thứ bảy - 16/02/2019 11:42


Dịch vụ kế toán doanh nghiệp là một trong những ngành nghề phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và cũng là một trong những ngành quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Chúng tôi xin chia sẻ thông tin về thủ tục thành lập công ty kế toán để bạn có thể hiểu rõ hơn về quy định khi thành lập công ty.


Dịch vụ kế toán là gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thái giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

 

Dịch vụ kế toán là dịch vụ kế toán được thuê bởi đơn vị khác. Dịch vụ này sẽ đảm nhận toàn bộ công việc kế toán cho bên thuê từ thuế, kê khai thuế, tài chính đến báo cáo tài chính một cách uy tín và chính xác.
 


Điều kiện thành lập công ty kế toán

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng các yêu cầu của Luật kế toán 2015 như sau:

 

- Chủ thể thành lập công ty dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên;

- Chủ thể thành lập công ty dịch vụ kế toán phải có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

- Doanh nghiệp mở công ty kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được thành lập dưới các hình thức sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân;

- Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn thành lập công ty dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với công ty dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán.


Doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Góp phần thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán với doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

- Thành lập chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài;

- Cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới do chính phủ quy định.

- Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật nêu trên và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 


Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh công ty kế toán

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật kế toán 2015 bao gồm:

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên có Chứng chỉ hành nghề kế toán;

- Phải bảo đảm có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

- Tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề và tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định cụ thể như sau:

- Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ góp vốn của các tổ chức này không được vượt quá 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Vốn góp của kế toán viên hành nghề phải trên 50% vốn điều lệ của công ty.


Đối với công ty hợp doanh

Công ty hợp danh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Kế toán 2015, bao gồm:

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên và có chứng chỉ hành nghề kế toán;

- Phải đảm bảo có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề.


Đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Kế toán 2015:

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề đồng thời là giám đốc;

- Đảm bảo có ít nhất hai kế toán viên hành nghề.


Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kế toán

Để có thể giúp công ty dịch vụ kế toán đi vào hoạt động hợp pháp, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định. Hồ sơ cụ thể bao gồm các giấy tờ sau:

 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép đăng ký công ty dịch vụ kế toán của cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Điều lệ công ty dịch vụ kế toán cụ thể, đầy đủ

- Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần hoặc danh sách thành viên góp vốn vào công ty.

- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân (nếu là cá nhân) kèm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập (nếu là tổ chức).

 

Hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 


Các bước thành lập công ty kế toán

Bước 1: Thu thập thông tin lập hồ sơ doanh nghiệp

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có thể lựa chọn một số loại hình công ty như: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân;

- Đặt tên công ty và tra cứu tên công ty trên “Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” để xác định tên công ty dự định đăng ký không trùng hoặc tên gây nhầm lẫn;

- Chọn nơi đặt trụ sở chính của công ty, đảm bảo địa chỉ nơi đặt trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Địa chỉ được xác định bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngách, đường, phố hoặc ấp, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);

- Xác định vốn điều lệ của công ty;

- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty và xác định vai trò của người đại diện theo pháp luật;

- Cụ thể hóa ngành nghề, phương án kinh doanh theo Bảng mã ngành kinh tế Việt Nam;

- Chuẩn bị bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các thành viên công ty.


Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán;

- Điều lệ công ty cung cấp dịch vụ kế toán có đầy đủ các thông tin bắt buộc (trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân);

- Danh sách thành viên góp vốn có chữ ký đầy đủ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn)/thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh);

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật hoặc

- Trường hợp thành viên góp vốn sáng lập là tổ chức thì cần chuẩn bị:

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác của tổ chức;

- Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

- Biên bản xác nhận việc góp vốn.

- Giấy ủy quyền cho người khác đến nộp hồ sơ và nhận kết quả (trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp làm việc đó); bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền nộp hồ sơ.


Bước 3: Ký và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất việc soạn thảo hồ sơ thành lập công ty, thành viên/chủ sở hữu ký các giấy tờ trong hồ sơ đã chuẩn bị ở Bước 2 và tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tỉnh/thành phố nơi công ty được thành lập. Trụ sở chính của công ty được đặt.


Bước 4: Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét và gửi thông báo điện tử yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau 60 ngày, hồ sơ sẽ bị hủy nếu doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đến cơ quan thuế để cấp mã số doanh nghiệp.

- Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu điện.

 

Bước 5: Khắc dấu tròn của doanh nghiệp

Công ty dịch vụ kế toán cần khắc con dấu riêng có đầy đủ tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định.

 

Bước 6: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên và nộp cho Bộ Tài chính.

 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty kế toán

Nộp thuế sau khi thành lập

- Sau khi thành lập công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp sẽ cần nộp đầy đủ các loại thuế cơ bản như: Thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính; Thuế giá trị gia tăng do doanh nghiệp khai báo hàng quý; Thuế môn bài (thuế môn bài (nộp trong vòng 30 ngày sau khi thành lập công ty) Số thuế môn bài phải nộp sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp kê khai. Thuế môn bài hàng năm là 2 triệu đồng).

- Ngoài ra, công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.


Thuê một kế toán

- Doanh nghiệp cần thuê kế toán để xử lý sổ sách kế toán, dịch vụ tài chính và hoàn thành tờ khai thuế hoặc các vấn đề liên quan. 

Khắc dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu

- Doanh nghiệp phải khắc dấu công ty, số lượng và hình thức do doanh nghiệp quyết định nhưng cần đảm bảo trên mặt dấu thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết như tên công ty, mã số doanh nghiệp.

- Sau khi khắc dấu, doanh nghiệp làm thủ tục đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin doanh nghiệp.

Thực hiện góp vốn theo quy định

- Thành viên phải góp vốn vào công ty đủ, đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày theo quy định.

- Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể góp vốn. Quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật. Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của các quyền nêu trên mới có quyền dùng tài sản đó để góp vốn.

Chữ ký số

- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký mua chữ ký số qua mạng để phục vụ công tác thuế cũng như kê khai thuế qua mạng.

- Doanh nghiệp đề nghị ngân hàng kích hoạt chức năng nộp thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán công ty sẽ sử dụng tài khoản chữ ký số đã mua để nộp thuế qua mạng cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

 

Thông báo phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trước khi phát hành chính thức. Sau đó đặt in hóa đơn để sử dụng và phục vụ công ty. Trường hợp doanh nghiệp không thông báo phát hành hóa đơn hoặc không đặt in hóa đơn thì doanh nghiệp cũng có thể mua hóa đơn để sử dụng.

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng và báo số tài khoản

Sau khi đi vào hoạt động, công ty dịch vụ kế toán cần đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty. Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Dấu doanh nghiệp đến ngân hàng để mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn

- Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

- Thời hạn tối đa để thực hiện thủ tục này là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán. Nếu sau thời gian trên, doanh nghiệp không công bố thông tin về công ty sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.
 

Doanh nghiệp cần treo biển công ty dịch vụ kế toán

Bạn cần đặt làm bảng hiệu cho công ty dịch vụ kế toán và treo bảng hiệu tại địa chỉ doanh nghiệp. Biển hiệu có thể lớn hay nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định nhưng phải lưu ý biển hiệu có đầy đủ các thông tin cần thiết thể hiện thương hiệu của công ty như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp.
 


Có nên thành lập công ty kế toán?

Hầu hết các công ty hoạt động trong khối doanh nghiệp đều có nhu cầu về dịch vụ kế toán, đặc biệt là các đơn vị doanh nghiệp mới thành lập. Để có thể đưa ra quyết định có nên mở công ty dịch vụ kế toán hay không, trước hết bạn nên tìm hiểu kỹ các điều kiện và thủ tục pháp lý mà chúng tôi đã nêu trên. 

 

Cần chuẩn bị vốn và đưa ra chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro hiệu quả. Nếu đáp ứng được những yêu cầu này, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán thành công. 

 

Xem thêm: Dịch vụ  + Thủ Tục Thành Lập Công Ty Logistic


Lời kết

 

Hi vọng những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán cũng như các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.


 

Nguồn tin: quynhlien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây