CƠ CẤU TỔ CHỨC XÃ QUỲNH LIÊN
Hiện có 20 cán bộ thuộc 14 đơn vị

HỒ VĂN SƠN
HỒ VĂN SƠN
Chức vụ: Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy -
Ngày sinh: 17/09/1977
Điện thoại: 0913323729
Email: hosonql@gmail.com
Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
HOÀNG VĂN DƯƠNG
HOÀNG VĂN DƯƠNG
Chức vụ: Phó Bí thư Trực Đảng - Chủ tịch HĐND -
Ngày sinh: 25/05/1984
Điện thoại: 0976979557
Email: duongduql@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp CT
Trình độ chuyên môn: Đại học
HỒ NGỌC TĂNG
HỒ NGỌC TĂNG
Chức vụ: PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND -
Ngày sinh: 24/01/1964
Điện thoại: 0985855024
Email: hongoctang1964@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
CAO XUÂN PHƯƠNG
CAO XUÂN PHƯƠNG
Chức vụ: UV BTV Đảng ủy - Phó CT UBND -
Ngày sinh: 15/08/1977
Điện thoại: 0985032612
Email: caoxuanphuongql@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN THỊ QUY
NGUYỄN THỊ QUY
Chức vụ: UV BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ -
Ngày sinh: 06/09/1978
Điện thoại: 0976101679
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN THANH QUÝ
NGUYỄN THANH QUÝ
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - PCT HĐND -
Ngày sinh: 16/01/1981
Điện thoại: 0989758350
Email: nguyenthanhquy1980@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN VĂN LĨNH
NGUYỄN VĂN LĨNH
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Phó CT UBND -
Ngày sinh: 15/06/1983
Điện thoại: 0985072366
Email: nguyenlinhql1506@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN THỊ TUYÊN
NGUYỄN THỊ TUYÊN
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Bí thư Đoàn Thanh niên -
Ngày sinh: 26/11/1993
Điện thoại: 0969110366
Email: nguyentuyen263@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HOÀNG NGỌC ANH
HOÀNG NGỌC ANH
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Chủ tịch Hội Nông dân -
Ngày sinh: 10/11/1982
Điện thoại: 0984811606
Email: hoangngocanhktql@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HOÀNG THỊ LÝ
HOÀNG THỊ LÝ
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Chủ tịch Hội LHPN -
Ngày sinh: 02/05/1983
Điện thoại: 0393558005
Email: hoangthily2013@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN VĂN VỊNH
NGUYỄN VĂN VỊNH
Chức vụ: Chủ tịch hội CCB - -
Ngày sinh: 01/01/1965
Điện thoại: 0393532044
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: THPT
LÊ VĂN HOÀI
LÊ VĂN HOÀI
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự -
Ngày sinh: 08/02/1978
Điện thoại: 0974735667
Email: levanhoai1978@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HOÀNG THANH HẢI
HOÀNG THANH HẢI
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Trưởng Công an xã -
Ngày sinh: 19/06/1981
Điện thoại: 0393701767
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HOÀNG THỊ THU
HOÀNG THỊ THU
Chức vụ: Công chức Tư pháp - -
Ngày sinh: 03/11/1978
Điện thoại: 0358588575
Email: hoangthithu2181972@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN THỊ HOÀI
NGUYỄN THỊ HOÀI
Chức vụ: Công chức TC-KT - -
Ngày sinh: 07/09/1992
Điện thoại: 0365603092
Email: quynhlienldtbxh@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HOÀNG ĐỨC HUY
HOÀNG ĐỨC HUY
Chức vụ: UV BCH Đảng ủy - Văn phòng - Thống kê - Phụ trách văn phòng đảng ủy, PCN UB Kiểm tra Đảng ủy
Ngày sinh: 26/04/1979
Điện thoại: 0989792264
Email: hoangduchuyca@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
Chức vụ: Công chức VHXH - -
Ngày sinh: 20/03/1977
Điện thoại: 0972053156
Email: quynhlienldtbxh2021@gmail.com
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
HỒ HÙNG ANH
HỒ HÙNG ANH
Chức vụ: Công chức Địa chính- xây dựng - -
Ngày sinh: 18/11/1972
Điện thoại: 0977572036
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYỄN VĂN ƯỚC
NGUYỄN VĂN ƯỚC
Chức vụ: Văn phòng - Thống kê - -
Ngày sinh: 24/04/1964
Điện thoại: 0966713729
Email: nguyenuocthongke@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
NGUYỄN VĂN THUYẾT
NGUYỄN VĂN THUYẾT
Chức vụ: Công chức địa chính nông nghiệp, môi trường - -
Ngày sinh: 15/05/1965
Điện thoại: 0989792296
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây